Dongguan headquarters: Dongguan Zhong Ya Zhuo Ke Industrial Equipment Co., Ltd.
Address: No.5,North Xinyuan-5th Road, Ludong,Humen Town,Dongguan,Guangdong,PRC

Tel: 0769-81919829 (50 line)
Fax: 0769-81919209
Service hotline: (086)-13823757288
E-mail: wxzk@szzkgy.com
Web site: www.szzkgy.com

  • Zhuo official website
  • WeChat public number
Friendship link: Alibaba shop      made-in-china              
Copyright: Dongguan Zhongya Zhuoke Industrial Equipment Co., Ltd.           Record number:Guangdong ICP no. 11045307